Nationalparken Donau-Auen

På denna sida

Nationalparken Donau-Auen är en 93 kvadratkilometer stor nationalpark i Österrike som skyddar en del av Donauflodens dalgångar, ungefär från Wien till gränsen mot Slovakien. Området inkluderar bland annat våtmarker, flodnära ägnar och låglänta skogar. Det är 38 kilometer långt men inte särskilt brett; den bredaste biten är bara 4 km bred.

Donau-Auen nationalpark

Flora & Fauna

Nationalparken är känd för sin artrikedom och biologiska mångfald. Här är några exempel:

  • Ungefär 700 växtarter har identifierats i Donau-Auen.
  • De lever mer än 50 olika fiskarter i vattnen i Donau-Auen.
  • Ungefär 30 däggdjursarter lever i parken.
  • En stor mängd fågelarter kan ses i parken. Exempel på arter som lockar fågelskådare till Donau-Auen är Havsörnen (Haliaeetus albicilla) och Kungsfiskaren (Alcedo atthis). Parken är en viktig häckingsplats och ungefär 100 fågelarter häckar i Donau-Auen.
  • 13 grodarter och åtta reptilarter har identifierats i parken. Detta inkluderar bland annat Kärrsköldpaddan (Emys orbicularis) och den ovanliga arten Större donauvattensalamander (Triturus dobrogicus). Större donauvattensalamander är ett stjärtgroddjur som framför allt lever i och kring Donaus flodsystem.

Vandringsleder

Det finns ett stort nätverk av vandringsleder för den som vill uppleva Donau-Auen till fots, inklusive nio olika markerade rutter. Det finns inte något krav på att man ska ha en guide med sig, så vill man vandra själv går det utmärkt.

Ett exempel på en omtyckt vandringsled är den 5 km långa Orth-leden som går runt så att man kommer tillbaka till startpunkten igen. Vissa delar är dock olämpliga att vandra genom när de är överöversvämmade, så kontrollera alltid i förväg med parkförvaltningen. Om en stig är avspärrad ska man inte gå vidare. Detta är ett stort våtmarksområde så översvämningar är helt enligt ordningen här. Flera vattendrag rinner genom Orthområdet, inklusive två sidoarmar som har återkopplats till Donau igen. Nära Orth hittar du platser som inbjuder till bad, med små flodbanker och öar att vila sig på mellan doppen. Bottnen består av både sand och flodstenar.

Donau-Auen hjort

Rothirsch, © Sendor-Zeman

Att paddla kanot i Donau-Auen

Det går att ordna en paddeltur via nationalparkens besökscentrum. Att paddla sig genom de vackra omgivningarna i en av nationalparkens kanoter är ett härligt sätt att uppleva parken från vattnet.

Bakgrund

Fram till 1800-talet var det ovanligt med stora ingrepp på floden Donau, men under 1800-talet blev det vanligt att bygga strandvallar. Många av flodens förgreningar torrlades och på de gamla flodslätterna började man utöva intensivt skogsbruk. Så småningom började man även bygga stora vattenkraftverk. Under 1950-talet moderniserades många av de äldre vattenkraftverken och det skedde också omfattande nybyggnation.

I mitten av 1980-talet började miljöskyddsorganisationer protestera mot planerna på att bygga ett nytt vattenkraftverk vid Hainburg-an-der-Donau. Efter att kraftverkets uppdragsgivare inlett skogsröjningen blockerade flera tusen miljöaktivister området, och efter några misslyckade polisinsatser sattes projektet på paus och man började genomföra ekologiska undersökningar av området. Det visade sig att den ekologiska mångfalden var större än vad man trott.

I mars 1985 lämnades den så kallade Konrad Lorenz-Volksbegehren in med 353 906 namnunderskrifter som krävde att byggnation av stora vattenkraftverk skulle förbjudas och att en nationalpark skulle inrättas i anslutning till Hainburg-an-der-Donau.

1986 drogs tillståndet för vattenkraftverket tillbaka av myndigheterna, och tio år senare, den 27 oktober 1996, skapades nationalparken Donau-Auen genom ett fördrag mellan Österrikes stat och förbundsländerna Wien och Niederösterreich.