Nationalparken Thayatal

Nationalparken Thayatal ligger i floden Thayas dalgång i Niederösterreich, nära gränsen mot Tjeckien. På andra sidan gränsen ansluter den tjeckiska nationalparken Podyjí, så att ett ännu större sammanhängande naturskyddsområde bildas. Området är berömt för sin stora rikedom av växtarter och totalt har 1 288 växtarter noterats i Thayatal + Podyjí. Här växer till exempel stor skogslilja, lundslok, tandrot och krollilja. Som jämförelse kan nämnas att det totala antalet observerade växtarter i hela Österrike är färre än 3 000.

Thaya

Floden Thaya slingrar sig genom dalgången och har skapat den här dalen genom att gnaga sig in i det böhmiska bergsmassivet. Floden omgärdas av branta sluttningar där bergssidorna i vissa fall är närapå lodräta.

Dalgången domineras av bergarten gnejs, men här finns även granit och schist. Vi befinner oss i en övergångszon där Atlantens kyliga klimatzon tar slut och Balkans varmare klimatzon tar vid. De östliga slätterna är jämförelsevis torra och där domineras landskapet av ek och avenbok som växer på den sura granitberggrunden. I väst finns det mycket björk, som klarar sig bra på både kalksten och granit. På de norra slänterna växer en hel del bok, med inslag av idegran, tysklönn och skogsalm. Totalt är ungefär 90% av marken i nationalparken skogsbevuxen.

Nationalparken inkluderar ungefär 40 hektar ängsmarker.

Umlaufberg

Det här är ett 378 meters högt berg som nästan helt är omgärdat av floden Thaya. Från Umlaufberg har man en enastående utsikt över nationalparken.

Djurliv i nationalparken Thayatal

 • Exempel på däggdjur som lever i nationalparken Thayatal är utter och vildkatten Felis silvestris.
 • 950 arter av fjäril har observerats i nationalparken.
 • Det finns 19 fladdermössarter här.
 • Eftersom nedfallna träd vanligen får ligga kvar i nationalparken bildas bra habitat för ekoxar.
 • Över hundra fågelarter har observerats i nationalparken, och ungefär 80 av dem häckar här. Exempel på fåglar som lever i nationalparken är havsörn, berguv, korp och svart stork. Havsörnarna ses nu för tiden bara här vintertid, men det finns förhoppningar om att arten ska börja häcka här igen i framtiden.
 • Det finns flera sorters ormar här, bland annat hasselsnok, eskulapsnok och rutsnok.
 • Vattensalamandrar förekommer i nationalparken.
 • Smaragdödlan föredrar soliga sluttningar där det finns både öppen mark och olika sorters vegetation som skydd.

Lavar

Över 500 arter av lav har observerats i nationalparken.

Hur stor är nationalparken Thayatal?

Den omfattar 1330 hektar, vilket innebär att den är en av Österrikes minsta nationalparker.

Thayatal river

När etablerades nationalparken Thayatal?

Den här nationalparken inrättades den 1 januari år 2000.

Nationalparkerna Thayatal och Podyjí

Nationalparken Thayatal omfattar 1 360 hektar, varav 1 231 hektar är naturzoner och resten är delar av parken där människan har tillåtelse att påverka lite mer.

På andra sidan gränsen, i Tjeckien, ligger den tjeckiska nationalparken Podyjí som omfattar 6 620 hektar. Av dessa är 2 220 hektar kärnområde, 2 260 hektar är naturvårdsområde och 1 780 hektar utgör en buffertzon.

I över 25 kilometer utgör floden Thaya gränsen mellan Österrike och Tjeckien och deras respektive nationalparker. Floden vindlar sig en hel del, så fågelvägen rör dig sig bara om circa 10 km.

Samhället Hardegg

Det enda samhället inne i nationalparken Thayatal är Hardegg, där det bor färre än hundra personer. Trots sin begränsade befolkning räknas Hardegg av historiska skäl som en stad – Österrikes allra minsta. Om man räknar till hela kommunen – inte bara staden – bor det ungefär 1 300 personer här.

Hardegg, som ligger vid floden Thaya, omnämns för första gången som en stad år 1290. Efter dubbelmonarkins upplösning år 1918 började befolkningsmängden sjunka.

Hardegg och Kaja

Hardegg och Kaja är två borgar som ligger i nationalparken.

Att besöka nationalparken Thayatal

 • Hundar är tillåtna om de hålls i kort koppel
 • Det är inte tillåtet att åka båt på floden Thaya
 • Det är inte tillåtet att beträda ängarna
 • Att campa är inte tillåtet
 • Att göra upp eld är inte tillåtet
 • Man får inte plocka blommor, svamp, etc