Nationalparken Neusiedler See-Seewinkel

På denna sida

Nationalparken Neusiedler See-Seewinkel ligger i Burgenland, nära gränsen till Ungern. På andra sidan gränsen ligger den ungerska nationalparken Fertö-Hanság Nemzeti, och tillsammans bildar de båda nationalparkerna ett sammanhängande naturskyddsområde som omfattar ungefär 300 kvadratkilometer öster och söder om Neusiedlersjön. Ungefär 97 av dessa kvadratkilometer ligger i Österrike.

Neusiedler See-Seewinkel

Området, som är beläget vid Alpernas östligas rand och i den västra delen av slättlandskapet Kisaföld, har sedan mycket lång tid tillbaka fungerat som en slags bufferzon mellan dominerande politiska grupperingar i Centraleuropa. Det är också en plats där flera naturtyper möts, vilket har skapat en intressant flora och fauna. Här existerar alpina och nordeuropeiska arter sida vid sida med arter som brukar förknippas med Medelhavsregionen, och här möter typiska europeiska djur och växter sådana som har sin främsta utbredning i Asien.

Att området kan bära en så stor artrikedom beror bland annat på att så många olika habitat förekommer här, inklusive sandiga stepplandskap, våtmarker, och saltområden som periodiskt torkar ut, liksom ängsmarker, slåtterlandskap och gamla kulturlandskap för bete där boskapsskötsel ägt rum sedan urminnes tider. I väster tornar Leithabergen upp sig, och i öster når vi de sanka myrområden som hör till Neusiedlersjön. Längst delar av Neusiedlersjöns stränder löper ett vassbälte som på sina ställen är uppemot 4 km brett. Neusiedlersee och Seewinkel är de västligaste utlöparna av den ungerska lågslätten och steppkaraktären är på sina ställen mycket tydlig i nationalparken.

När etablerades nationalparken Neusiedler See-Seewinkel?

Den här nationalparken inrättades år 1993.

Ett natur- och kulturlandskap

Ungefär hälften av nationalparken Neusiedler See-Seewinkel är ett naturlandskap där till exempel jordbruk är förbjudet, medan den andra hälften är ett kulturlandskap där människans påverkan är betydligt större. Inom nationalparken hålls många gamla boskapsraser av lantrastyp, till exempel undersk stäppko. Det lever också vita åsnor här.

Sju kommuner ligger delvis i nationalparken:

  • Andau
  • Apetlon
  • Illmitz
  • Neusiedl am See
  • Podersdorf
  • Tadten
  • Weiden

Vissa delar av nationalparken har återgått till att inte brukas eftersom jordbrukare som äger mark här kan få ekonomisk ersättning från staten för att låta områden återgå till naturen.

Fågellivet

Neusiedlersjön med omnejd är ett mycket viktigt fågelområde och circa 320 fågelarter har observerats här. Ungefär 120 fågelarter har sina häckningsplatser här, och för många är det de enorma vassruggarna som fungerar som skyddade barnkammare. De periodiskt uttorkande saltpölarna är också av stor vikt för många fågelarter.

Exempel på fågelarter som går att se i nationalparken är svartbent strandpipare, ägretthäger, purpurhäger, skärfläcka, stortrappar och rördröm. Vita storkar uppskattar våtmarkerna och använder människorna hus som häckningsplatser (uppe på taken).

purpurhägar i Neusiedler See-Seewinkel

Trollsländor

Över 40 olika arter av trollslända har observerats i nationalparken.

Saltväxter

I områdena med saltig jord lever växter som anpassats sig till denna typ av livsmiljö, bland annat saltaster och glasörter.

Att besöka nationalparken

Nationalparken Neusiedler See-Seewinkel är ett populärt besöksmål, och det är som alltid viktigt att följa reglerna så att inte naturen tar skada av folkmassorna. I vissa delar av nationalparken är det endast tillåtet att röra sig på de markerade vägarna.

Det finns många utsiktstorn i nationalparken, vanligen placerade för att man ska ha goda chanser att se många fågelarter.

I Illmitz hittar du ett informationscentrum för besökare där du kan få mer information om nationalparken och få veta vad som är aktuellt för säsongen. Informationscentret är öppet åter runt, och det går att boka guidade turer för perioden maj – september.