Wienerfilharmonikerna

På denna sida

Wienerfilharmonikerna är en världsberömd symfoniorkester som bildades i Wien år 1842. Det tyska namnet på orkesterns är Wiener Philharmoniker.

Wienerfilharmonikerna är bland annat berömda för sitt samarbete med Wiener Staatsoper, och för den pampiga nyårskonserter som ägt rum i Wien varje år sedan 1941 – en nyårskonserter som TV-sänds världen över.

Wiener Staatsoper - wiens statsopera

Att njuta av en konsert på plats i Wien

Enskilda biljetter Wienerfilharmonikernas konserter i konserthuset Wiener Musikverein släpps i ett tämligen begränsat antal, eftersom en hel del av de tillgänliga platserna går till personer som har ett biljetttabonnemang. Dessa abonnemang är mycket eftertraktade, och enligt information på Musikvereins hemsida är väntetiden 6 år för ett abonnemang för vardagskonserter och 13 år för helgkonserter.

Om du vill köpa en biljett till någon av Wienerfilharmonikernas konsterter i Musikverein kan du gå till Musikvereins egna hemsida och följa de länkar som de har angett till återförsäljare. Det är också vanligt att turister köper paketlösningar som inkluderar konsertbiljetter, hotell och en eller flera måltider.

Organisation och rekrytering av nya orkestermedlemmar

Orkestern är organiserad som en privat förening där musikerna är medlemmar och styr föreningen. (Detta skiljer sig från orkestrar där musikerna är vanliga löntagare som behöver följa styrelsens beslut.) Det dagliga arbetet med administration och liknande för orkestern har delegerats till tolv valda medlemmar som utgör den administrativa kommitén.

Wienerfilharmonikernas organisationsform innebär att det är medlemmarna (musikerna) själva som rekryterar nya musiker till orkestern. Nya musiker rekryteras enbart från Wiener Staatsoper, och endast den som varit aktiv i operaorkestern i minst 3 år kan komma på fråga för Wienerfilharmonikerna. Wienerfilharmonikerna spelar också för Wiener Statsoper, så banden mellan de båda institutionerna är starka.

Wienerfilharmonikerna väljer aldrig in en ny medlem som är äldre än 35 år. Vid 65 års ålder måste man gå i pension från orkestern.

Fram till år 1997 valde Wienerfilharmonikerna aldrig in kvinnliga musiker. År 2008 blev violinisten Albena Danailova en av orkesterns konsertmästare, vilket var första gången en kvinna valdes till den positionen. I slutet av 2019 hade orkestern 15 kvinnliga medlemmar. Första gången Wienerfilharmonikerna dirigerades av en kvinnlig dirigent var i januari 2005, då den dirigerades av Simone Young från Australien.

Ingen chefsdirigent

Sedan 1933 har Wienerfilharmonikerna inte haft någon fast chefsdirigent, utan enbart använt sig av inbjudna gästdirigenter.

Wienerfilharmonikernas karaktäristiska ljudbild

Redan i slutat på 1800-talet noterade musikkännare att Wienerfilharmonikerna hade en egen särpräglad ljudbild. Detta beror delvis på spelstilen hos musikerna och delvis på att flera av instrumenten är lite annorlunda än vad som är normen inom symfoniorkestervärlden. Dessutom är orkesterns standard för stämning A4=443 Hz istället för A4=440 Hz.

Här är några få exempel på de många punkter där Wienerfilharmonikerna inte följer normen:

  • Wienerfilharmonikerna använder sig av en slags oboe som kallas för just Wieneroboe och som skiljer sig från den vanliga Konservatorieoboe (Fransk oboe).
  • Wienerhornet i F använder sig av en Pumpenventil, vilket bidrar till det flytande legato som blivit ett av Wienerfilharmonikernas signum. Wienerhornet har i princip inte förändrats sedan mitten av 1800-talet och är därför mycket lämpat för den musik som komponerades då och tidigare – och det är just sådan musik som utgör basen i Wienerfilharmonikernas repertoar.
  • Timpanin (pukan) använder sig av ett system som utvecklades av Hans Schnellar i början av 1900-talet. Istället för att huvudet dras ned pressas det upp. Dessutom använder sig Wienerfilharmonikerna enbart av timpaniner gjorda av getskinn, aldrig kalvskinn eller plast.

Stradivari

Wienerfilharmonikerna spelar på fyra fioler tillverkade Antonio Stradivari. Fiolerna ägs av Österrikes Centralbank och lånas ut till Wienerfilharmonikerna.